Lysekils Sommardansskola

Veckoläger i dans 8-12 juli 2024

Danslärare

Erika Ranhagen


Utbildning

Erika är utbildad vid Danshögskolan i Stockholm där hon 2011 tog sin kandidatexamen i modern dans.


Yrkeserfarenhet

Erika är yrkesverksam danspedagog och koreograf och arbetar under terminerna på Uppsala Dansakademi, Danshögskolan/Stockholms konstnärliga högskola och Celsiusskolans idrottsgymnasium. Vid sidan av sin dansundervisning arbetar Erika som danskonsulent på Kulturförvaltningen Region Stockholm och har en bakgrund som dansutvecklare för barn och unga på Kulturenheten Region Uppsala.

"För mig är det viktigt att skapa en positiv och trygg atmosfär i danssalen, där mina elever kan utvecklas och stärkas i dansen. Som pedagog vill jag framkalla rörelseglädje, nyfikenhet och lust, och samtidigt lägga grunden till en stark dansteknik. Under mina lektioner ska alla elever få känna sig sedda."