Lysekils Sommardansskola

Veckoläger i dans 10-14 juli & 7-11 augusti 2023

Danslärare

Erika Ranhagen


Utbildning

Erika är utbildad vid Danshögskolan i Stockholm där hon 2011 tog sin kandidatexamen i modern dans.


Yrkeserfarenhet

Erika är yrkesverksam danspedagog och koreograf och arbetar under terminerna på Uppsala Dansakademi, Danshögskolan/Stockholms konstnärliga högskola och Celsiusskolans idrottsgymnasium. Vid sidan av sin dansundervisning arbetar Erika som danskonsulent på Kulturförvaltningen Region Stockholm och har en bakgrund som dansutvecklare för barn och unga på Kulturenheten Region Uppsala.

"För mig är det viktigt att skapa en positiv och trygg atmosfär i danssalen, där mina elever kan utvecklas och stärkas i dansen. Som pedagog vill jag framkalla rörelseglädje, nyfikenhet och lust, och samtidigt lägga grunden till en stark dansteknik. Under mina lektioner ska alla elever få känna sig sedda."

Johanna HillbomUtbildning
Johanna är utbildad danspedagog på Dans och Cirkushögskolan/Stockholms konstnärliga högskola (2018-2021). Hon har också gått på Lunnevads folkhögskola i Linköping (2017-2018) samt på Kulturama Gymnasium (2013-2016).

Yrkeserfarenhet
Johanna är yrkesverksam danspedagog och dansare. Under terminerna undervisar hon just nu på Uppsala Dansakademi, Celsiusskolans dansinriktning i Uppsala, samt på Institutionen för Danspedagogik på Stockholms konstnärliga högskola. Hon har också arbetat som gästlärare på Balettakademien i Stockholm, samt engagerat sig i flera olika dansprojekt som föreställningar, musikvideos och modevisningar.

 ”På mina danslektioner står rörelseglädjen i fokus! Det är viktigt att varje elev får uppleva dansen som härlig och tillåtande, oavsett ålder och erfarenhet. Jag vill ge mina elever ett tryggt rum där de ges möjlighet och verktyg att utforska musik, rörelsefantasi och danskänsla! Som pedagog är jag också mån om att mina elever får individuell vägledning på danslektionerna likväl som jag värnar om och aktivt arbetar med gruppsammanhållning och samarbete i dansen”.