Lysekils Sommardansskola

Veckoläger i dans 11-15 juli & 8-12 augusti 2022

Danslärare

Erika Ranhagen
Danslärare och verksamhetsledare


Erika är utbildad vid Danshögskolan i Stockholm där hon 2011 tog sin kandidatexamen i modern dans. 


Erika är yrkesverksam danspedagog och koreograf och arbetar under terminerna på Uppsala Dansakademi samt som gästlärare vid Institutionen för danspedagogik på Danshögskolan/Stockholms konstnärliga högskola. Sedan 2013 ansvarar hon för dansinriktningen på Celsiusskolans Idrottsgymnasium och har även haft uppdrag i grundskolan med organisation av dansprofiler för högstadiet. Vid sidan av sin dansundervisning arbetar Erika som danskonsulent på Region Stockholms kulturförvaltning.

"För mig är det viktigt att skapa en positiv och trygg atmosfär i danssalen, där mina elever kan utvecklas och stärkas i dansen. Som pedagog strävar jag efter att framkalla rörelseglädje, nyfikenhet och lust, och samtidigt lägga grunden till en stark dansteknik. Under mina lektioner ska alla elever få känna sig sedda."